Фестивали

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОСИТЕ „БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ“

Първото издание на фестивала е през 2004 г. Той се провежда ежегодно и има за цел : запознаване, обогатяване и популяризиране на музикално- танцовия фолклор на етносите в България.

Представителите на различните етнически общности в България да се опознаят и да представят своята самобитна култура, като част от българското фолклорно богатство. Да покажем уважение и грижа към различните, които са част от българското цяло, като популяризираме тяхната музикално- танцова култура.

Участниците са без възрастови ограничения. Техните самобитни и дълбоко въздействащи музикално-танцови изпълнения обогатяват културните възприятия на българското гражданство и вълнуват неговата богата душевност.

МЕЖДУНАРОДЕН БАЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ / INTERNATIONAL BALLET FESTIVAL

Първото издание на фестивала е през 2022г.

Международен младежки форум за класически, съвременни и характерни танцови техники. Фестивалът популяризира формата на сценичните изкуства чрез творческия потенциал на младите изпълнители.

Майсторските класове стимулират участниците да достигнат до качествено израстване, което да ги доведе до професионалните конкурси. Майсторските класове дават знания за нови техники и тенденции в съвременното танцово изкуство, изграждат умения в спецификата на изпълнение на различните стилове танци.