Система от специфични упражнения, чияето цел е да се подобри кръвоснабдяването на мускулите и тяхната еластичност, както и да се увеличи общият тонус на тялото.

Инструктор – Ивиана Рачева