Детски музикални игри за деца от 1г. до 3г. (с родител) и за деца от 3г. до 6г. С елементи от системата на Шулверк – ритъм, говор, движение и музика или музика с действие, въображение и удоволствие. Заниманията помагат за социализирането на детето и за преодоляване на смущения в говора и комуникациите.

Педагог – Красимира Рафаилова