ТАНЦОВА ШКОЛА „БЪКЛИЦА“

Танцовата школа е отворена система за изучаване на български народни хора от всички етнографски области. В нея вземат участие хора от различна възраст, професии и социален статус – обединявани от любовта към българският танц.

Танцов клуб Бъклица