ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „ВАРНА“

Фолклорният танцов ансамбъл „Варна” в своето 63 годишно съществуване се е утвърдил като една от най големите културни институции в България с доказан принос за издирването, сценичната реализация и популяризирането на фолклорното богатство. Главен художествен ръководител и хореограф е Юлиян Станев а диригент на оркестъра е Данчо Радулов. Изкуството на ансамбъла винаги предизвиква спонтанни, горещи аплодисменти със самостоятелните си концерти както в национален така в международен мащаб. Ансамбъла е изнесъл над 2300 концерта пред по вече от 2000000 зрители от 25 страни на Европа, Азия, Африка и Америка, реализирани са записи за телевизиите на България, Франция, Англия, Германия, Бразилия, Белгия и Норвегия.
Школата на ансамбъла е едновременно дом, семейство и училище по фолклор и родолюбие на много хора. В него се обучават над 200 човека танцьори, музиканти и певици разпределени в подготвителни групи – детски и младежки. За издигане на тяхната естетическа култура, за фолклорната и етнографска подготовка се грижат 2 хореографа и 12 музиканта. Най много грижи се отделят за децата – бъдещето на ансамбъла.
Танците, богати с романтика и лирика, многообразни по своя характер и стил, ансамбъла поднася със завидно интерпретаторско умение, разкривайки с дълбоко проникване, усет и талант психологията на българския фолклор. Затова и всеки танц носи своята етнографска окраска, заразява с ритмиката и мелодията си. Това е едно от безспорните достойнства в художествено-изпълнителското майсторство на ансамбъла, който защитавайки колорита и вътрешното очарование на танците от всяка етнографска област, остава верен на творческо-изследователската си мисия да издирва, съхранява и пресъздава българския танцов фолклор.
Непреходната мъдрост и обаяние на българския танц, варненските танцьори неведнъж са показвали по бляскав начин на международни конкурси и фестивали, с концертите си в много страни по цял свят. Една всеотдайност, извоювала много отличия и донесла високо признание и популярност както на ансамбъла така и на град Варна и България.